Poezja

Poezja jest czasami postrzegana jako przestarzała, nieatrakcyjna forma sztuki, ale kiedy jest wykonana dobrze, może być całkiem piękna. Jest wiele aspektów polskiej poezji, na które wpływ miały światowe trendy.

Jednym z głównych wpływów na polską poezję jest ruch romantyzmu z XIX wieku. Ruch ten był następstwem ruchów oświeceniowych i romantyzmu w Europie. Ruchy te koncentrowały się na percepcjach i emocjach, z myślą, że ludzie kierują się ku wieczności.