Literatura piękna

Powieść jest opowieścią obejmującą cały świat, ponieważ ma moc wyszczególniania unikalnych szczegółów różnych kultur, wierzeń i tradycji z jednego kontynentu na drugi. W tym sensie literaturę światową można zdefiniować jako literaturę, która nie jest ograniczona ani położeniem geograficznym, ani kulturą.

Literatura światowa potrafi pokazywać różnorodność kultur istniejących w naszym świecie. Powieść nie jest ograniczona ani położeniem geograficznym, ani kulturą i jako taka stanowi platformę dla ludzi z całego świata.